Vår helhetslösning - Installerat och klart till fast pris!   


Komplett installation av laddboxar till elbil - Till fast pris!

Vi på Ladda Bilen har självklart tagit fram en helhetslösning för en laddbox installerad och klar där allt är inkluderat till ett fast pris; laddbox, installation och Grön Teknik avdraget för privatpersoner som berättigar upp till 50% av den totala kostnaden för laddbox, installation och tillbehör. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för er att köra elbil.

Vår helhetslösning innefattar följande:

 • Installation av laddbox av auktoriserad elektriker.
 • Montering av laddstation på vägg, eller på befintlig stolpe
 • Elektrisk installation i elcentralen på 16A 3-fas inklusive ny 3-polig säkring.
 • Jordfelsbrytare A ingår för laddboxar som behöver extern jordfelsbrytare.
 • Upp till 10 meters 3-fas kabel mellan elcentral och laddboxen.
 • En håltagning i vägg av mjukt material (såsom trä, gips, lättbetong, leca).
 • Driftsättning och test av laddboxen.
 • Städning av platsen.
 • Garanti på installationen 2 år.
 • Administrering av Grön Teknik avdrag för privatpersoner via skatteverket.
 • Hjälp med ansökan och underlag för företag och bostadsrättsföreningar för Ladda Bilen bidraget hos Naturvårdsverket.
Standardinstallationen förutsätter:
 • Att elcentralen har plats och kapacitet för att montera en jordfelsbrytare och en säkring. (i annat fall tillkommer kostnad för en ny kapsling/undercentral) 
 • Att markarbete inte är nödvändigt – dvs ingen kabeldragning i mark (med undantag för befintligt rör) Om kabeldragning i mark krävs är kunden ansvarig för nedgrävning av tomrör alternativt genom ett pristillägg från installatören.

Vid beställning av installation av laddbox godtar slutkunden eventuella merkostnader som kan uppstå vid installation som frångår ovan skrivna standardinstallation.

Prislista för tilläggstjänster vid installation (inkl moms) 

Aktivitet

Pris innan Grön Teknik

Pris efter Grön Teknik

Höjning av huvudsäkring 16-25A

1 900 kr

950 kr

Höjning av huvudsäkring 16-35A

2 300 kr

1 150 kr

Uppgradering - 22 kW-installation

1 000 kr

500 kr

Kabel per meter över 10m 5G2,5

280 kr

140 kr

Kabel per meter över 10m 5G6

380 kr

190 kr

Kabel per meter över 10m 5G2,5+2X1 VIT 

(dvs inkl kommunikationskabel)

380 kr

140 kr

Håltagning betong (max 25 cm) per hål

450 kr per hål

225 kr

Håltagning betong (max 50 cm) per hål

550 kr per hål

275 kr per hål

Håltagning i trä/gips/lättbetong/leca/tegel

300 kr per hål

150 kr

Kapsling (inomhus 4 modulers) för tillkommande inkluderad säkring för laddbox (dvärgbrytare)

1 000 kr styck

500 kr

Kapsling (utomhus/större än 4 modulers) för tillkommande inkluderad säkring för laddbox (dvärgbrytare)

2 000 kr styck

1 000 kr

Kabelskydd metall på vägg

240 kr per meter

120 kr

Extra arbetstimme (övrigt tillkommande arbete)

750 kr / h

375 kr / h

Extra milersättning (utöver de 5 milen som ingår) 

20 kr / mil

20 kr / mil

 Pris offert vid förfrågan

 • Installation av laddbox på separat stolpe / markfundament 

 • Övrig elinstallation i fastigheten sker på löpande räkning

Alla priser för tillägg är inklusive moms. Tilläggen faktureras efter utförd installation enligt prislistan ovan. I kolumnerna ovan ser du enkelt priset du betalar före och efter skatteavdraget. Skatteverket beräknar att "övriga kostnader", som inte omfattas av skatteavdraget uppgår till tre procent av det totala priset och du får sedan 50% på kvarvarande belopp.

Vi erbjuder installation av Easee’s laddboxar i hela Sverige!

Charge-Amps, CTEK, Garo, Wallbox och Zaptec erbjuder vi vår helhetslösning i Stor Göteborg (samt Kungälv, Kungsbacka, Alingsås) och Stor Stockholm.

Har du egen elektriker och bara vill köpa laddbox med tillbehör?               

Inga problem, vi kan alltid fakturera din elektriker som sedan fakturerar dig med avdrag för Grön Teknik!

Är du osäker vilken laddbox, laddkabel eller tillbehör du skall välja?

Kontakta oss via formuläret nedan, via chatten eller slå oss en signal.