Företag


Ladda din elbil på jobbet

Arbetsplatsen


Vi på Ladda Bilen har helhetslösningen för företaget, både för laddning på arbetsplatsen och för de anställda med tjänstebil i hemmet!

Bidraget gäller åtgärder som gjorts tidigast 2019-07-15. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.

Vi hjälper fastighetsägare, fastighetsförvaltare och företag med installation av laddboxar som lastbalanserar mot fastigheten och som är skalbara utifrån ett växande behov.
I vår helhetslösning så ingår installation av laddboxar med lastbalansering, RFID tagg-system för åtkomst kontroll och debiteringsunderlag. När vi driftsätter anläggningen anordnar vi även en utbildning för användarna.
För att säkerställa och förhindra driftstopp erbjuder vi även våra kunder möjlighet till att teckna ett service avtal där vi löpande övervakar Era laddboxar, förser er med teknisk support och ser över anläggningen årligen.

Ladda din tjänstebil hemma

Vi vet att majoriteten av elbilsförare laddar sina bilar i första hand hemma och i andra hand på arbetsplatsen.
Därför har vi möjligheten att erbjuda samma tjänst till företag och dess tjänstebilsförare som vi erbjuder privatpersoner – Laddbox installerat och klart till ett fast pris!
  • Enligt skatteverket kan företaget bekosta installation av en laddbox för sina anställda med tjänstebilar utan någon höjning av förmånsvärdet.
  • Laddboxen kan sitta kvar efter att bilen lämnats tillbaka utan att det påförs någon skatt.
Även en laddkabel för laddning vid publika laddstationer ses som extra utrustning som undantas från förmånsbeskattning. 

Vi kan hjälpa företag med att ta fram en beräkning vad det skulle kosta företaget och föraren vid en installation av en laddbox. Naturligtvis så följer detta skatteverkets regler och kan regleras genom att antingen företaget bär kostnaden helt och hållet eller att föraren accepterar ett bruttolöneavdrag (för förmånen). I båda fallen kan företagen dra av hela momsen, sänka de sociala avgifterna i samband med lägre lön och erbjuda sina anställda en säker och effektiv laddning av sin förmånsbil hemma till en mycket förmånlig kostnad.
Kontakta oss idag så hjälper vi Er!