Bostadsrättsföreningar och Flerbostadshus


Bostadsrättsföreningar och Flerbostadshus - Smidig elbilsladdning

Funderar Ni på att installera en komplett laddningsanläggning i er bostadsrätt, samfällighet eller hyresrätt? 

Då hjälper vi på Ladda bilen hemma er från början till färdig lösning.

Läs mer om hur Er förening kan investera i laddstationer för era medlemmar och för besökare med upp till 50% bidrag från Naturvårdsverket.

Vi ser precis som Ni att fler och fler väljer en elbil, vi vet också att majoriteten av all elbilsladdning av bilarna sker i hemmet. Vi har därför tillsammans med våra samarbetspartners tagit fram olika lösningar för laddningsstationer/laddboxar i garage och för utomhus parkeringar.

Vi levererar en helhetslösning utifrån Era behov och förutsättningar. Våra lösningar är uppkopplade, lastbalanserar effekten för att utnyttja fastighetens kapacitet till dit den behövs och skalbara för att kunna öka antalet laddboxar och elbilsladdare när behovet växer. Vi samarbetar med företag som administrerar förningens accessbrickor och kan erbjuda en helt integrerad lösning där man använder befintliga taggar även för att aktivera laddboxarna. 

Det finns många frågor man behöver ha svar på innan man beslutar sig för att investera i en laddningsanläggning. Frågor såsom är laddboxarna för enbart de boende, hur skall vi kunna debitera laddningen för boende och gäster, vilken typ av laddboxar skall vi välja, hur mycket kommer denna investering att kosta etc.

Vi på Ladda Bilen finns där för Er under hela resan. Från planering, upphandling, installation, underlag för fakturering av elförbrukning, utbildning och service. Allt för att Ni skall få en laddboxlösning som passar Era behov bäst och en så smidig lösning som möjligt.

Vi samarbetar med de ledande tillverkarna av godkända laddstationer och elbilsladdare som är utprövade för Nordisk klimat. Vi erbjuder lösningar där administrationen av debiteringen sköts antingen via en samarbetspartner eller där den sköts av någon i föreningen. Vill ni erbjuda besöksparkering med möjlighet till elbilsladdning och samtidigt generera intäkter till föreningen så hjälper vi även till med detta.