Lastbalansering


Lastbalansering av dina elbilsladdare skapar en säkrare laddning

Lastbalansering för laddboxar som säkerställer och balanserar effekten av laddboxen för att undvika att huvudsäkringen i hemmet går.

Lastbalansering är viktigt i dagens hem och med en anpassad lastbalansering för ditt hems eller företags laddningsstolpar så får du en laddningsfunktion som kommer vara betydligt säkrare. Med en lastbalanserare fördelar du lasten och genom det så minskar risken för att laddningen av din bil belastar ditt elsystem på en nivå som kan skapa skador på ditt hem. 

En lastbalansering gör att din anslutning av laddningsbox inte skapar en större last än nödvändigt. Det är annars lätt att tro att det bara är att ladda din elbil i vilket eluttag som helst men så är inte fallet. 

I vissa fall är kabeln fram till ditt eluttag inte anpassat för det höga uttag av ström som sker vid en intensiv laddning. Det är därför viktigt att du ser till att ditt elsystem är anpassat till din laddbox.