Easee


Elsäkerhetsverket har fattat ett beslut rörande Easee laddboxar.

Beslutet har tyvärr resulterat i försäljningsstopp för både Easee Home och Easee Charge. Vi som representant och återförsäljare av Easees produkter beklagar detta beslut och kommer har full förståelse för att detta skapar en hel del oro och frågor hos Er som är våra kunder. 

Vi tar detta på beslut på största allvar och vi är i kontakt med våra leverantörer och Easee för att få mer information om vad som händer härnäst.

Vi har stoppat försäljningen av dessa laddboxarna. Vi avvaktar den åtgärdsplan som tillverkaren Easee är skyldiga att ta fram för att åtgärda de brister som elsäkerhetsverket har anmärkt på. Easee har inte blivit skyldiga att återkalla redan installerade laddboxar.

Vi kommer att löpande uppdatera vår hemsida när vi får ny information från Easee och uppmanar alla som har frågor och funderingar att återkomma hit för den senaste informationen. 

Vi tackar er för förståelse och tålamod.